+48 ​535-745-530

Przeglądy budowlane

Oferujemy profesjonalne usługi przeglądu budowlanego instalacji wentylacji mechanicznej oraz grawitacyjnej zgodnie z ustawą Prawo Budowlane. Należy pamiętać, że przegląd instalacji budowlany, zgodnie z ustawą Prawo Budowlane jest przeglądem obowiązkowym. W zależności od wielkości budynku, przegląd należy wykonać co najmniej raz lub dwa razy w roku. 

W ramach przeglądu wentylacji sprawdzany jest stan instalacji wentylacji oraz dokonywana jest ocena czy instalacja nie zagraża zdrowiu i bezpieczeństwu jej użytkowników.  

W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości, poza informacją o przyczynach nieprawidłowości, naszym Klientom przedstawiamy kompleksowe rozwiązania służące przywróceniu  instalacji do należytego stanu. 

Dodatkowo oferujemy pomiary i regulację wydajności instalacji wentylacji, dostosowując ją do wymagań projektowych lub wymagań ustawowych związanych z Bezpieczeństwem i Higieną Pracy. 

Ocena Efektywności Energetycznej Urządzeń Chłodniczych (OEEUCH)

Oferujemy wykonanie oceny efektywności energetycznej systemów klimatyzacji  o mocy nominalnej pow. 12kW zgodnie z ustawą o charakterystyce energetycznej budynków. 

Zgodnie z polskim prawem oceny efektywności energetycznej systemów klimatyzacji należy dokonać po pierwszych 5 latach funkcjonowania systemu. Termin oraz zakres wykonania kolejnej oceny determinują zapisy w ustawie o charakterystyce energetycznej budynków.